open-access-logo-UNIA

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu powstałego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

Na konferencję złożą się dwie sesje, w tym panel dyskusyjny z udziałem naukowców, wydawców, ekspertów w dziedzinie polityki naukowej, informatyków i bibliotekarzy.

Konferencja „OTWARTY UJ CM” odbędzie się w formule hybrydowej w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum - Czytelnia Zasobów Elektronicznych, II piętro, Budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, ul. Medyczna 7

Spotykamy się już 24 czerwca !

Konferencja będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej, aby umożliwić udział także online.

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Osoby uczestniczące on-line w konferencji otrzymają linki do poszczególnych sesji drogą e-mailową najpóźniej na dzień przed terminem wydarzenia.

Ze względu na limitowaną liczbę miejsc zaproszenie do stacjonarnego uczestnictwa w Konferencji kierujemy przede wszystkim do środowiska decyzyjnego w Collegium Medicum.

Zapraszamy do uczestnictwa online:

» wszystkich pracowników naukowych UJ CM, bowiem od teraz stajecie się Państwo bezpośrednimi użytkownikami „Portalu Zarządzania Wiedzą”

» członków całego zespołu projektowego

» reprezentantów krajowych bibliotek uczelni medycznych, z którymi będziemy rozwijać Polską Platformę Medyczną

» wszystkie osoby zainteresowane problematyką i rozwojem Otwartego Dostępu do zasobów naukowych i edukacyjnych oraz danych badawczych, szczególnie w obszarach nauk medycznych i nauk o zdrowiu