Menu
Menu

OTWARTY UJ CM

Potencjał Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM
konferencja on-line – zapis

 

unia-okok-190)

Projekt
Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego  –  Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

realizowany jest z funduszy
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020

Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, PO PC

umowa
o dofinansowanie nr:
POPC.02.03.01-00-0070/18-00

Całkowita wartość projektu:
6 151 033,25
PLN

Okres realizacji:
19.04.2019 – 17.07.2022