open-access-logo-UNIA

Film

Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym UJ CM jako moduł Polskiej Platformy Medycznej: osiągnięcia i wyzwania