open-access-logo-UNIA

Prelegenci

Małgorzata Matera

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pracuje w Bibliotece Medycznej UJ CM, gdzie pełni funkcję Kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Posiada 8-letnie doświadczenie w obsłudze systemów bibliotecznych. Zajmuje się opracowaniem i digitalizacją zbiorów oraz redagowaniem Cyfrowej Biblioteki Medycznej. Jest autorką publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z dziedziny opracowania i digitalizacji zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozpraw doktorskich. Brała udział w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji związanych z tematyką zasobów cyfrowych, jest autorką wystawy wirtualnej „Spojrzenie w Przeszłość - Zbiory, Ludzie, Wydarzenia” zorganizowanej w celu upamiętnienia dwusetnej rocznicy powołania Biblioteki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (2010 r.)

Szymon Kubik

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie informacją, pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM, Zastępca Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz członek zespołu odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich jako przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W pracy zawodowej skupia się w szczególności na bibliometrii, zarządzaniu danymi badawczymi w jednostkach naukowych, otwartym dostępie do efektów pracy badawczej naukowców oraz problematyce fałszywych i drapieżnych czasopism.

Renata Sławińska

absolwentka kierunku pedagogika i studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowego studium systemów informacyjnych na Politechnice Wrocławskiej. Pracownik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego (pop. Akademia Medyczna) we Wrocławiu od 1986 r. Przez ponad 20 lat pełniła obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek wielu komisji uczelnianych, pełnomocnik Rektora UMW do występowania we wszelkich sprawach związanych z projektowaniem i budową Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, koordynator projektów związanych z digitalizacją zasobów Biblioteki, komputerowym opracowaniem zbiorów i tworzeniem kolekcji z zakresu historii dolnośląskiej medycyny. Od 2017 r. kierownik projektu partnerskiego „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.

Mgr inż. Witold Kozakiewicz

Dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; przewodniczący Rady Dyrektorów Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej; Członek zarządu European Association for Health Information and Libraries; Autor publikacji oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Główne zainteresowania to nowe technologie w działalności bibliotek, trendy w rozwoju usług bibliotecznych, otwarta nauka i media społecznościowe.

Dr inż. Jakub Koperwas

adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Prezes i założyciel firmy Sages, zajmującej się m.in kształceniem specjalistów IT, tworzeniem rozwiązań służących do zarządzania wiedzą na uniwersytetach oraz projektowaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji mających na celu automatyzację procesów w organizacjach. Jakub Koperwas jest gorącym zwolennikiem i promotorem otwartości w nauce. Współtworzył system CRIS Omega-PSIR służący m.in do zarządzania wiedzą i informacją na uczelniach, i w innych organizacjach. Jakub osobiście nadzorował liczne wdrożenia tego systemu na polskich uczelniach. Odpowiadał między innymi za tworzenie Polskiej Platformy Medycznej. Jego zainteresowania naukowe to eksploracja rozproszonych danych i systemy zarządzania informacją.

Agnieszka Płachta

specjalista ds. marketingu w jednej z krakowskich szkół językowych. Specjalizuje się w marketingu internetowym oraz planowaniu strategii i kampanii marketingowych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Zarządzanie Informacją. W latach 2016-2019 zawodowo związana z Biblioteką Medyczna Collegium Medicum, gdzie była odpowiedzialna za: sporządzanie analiz bibliometrycznych potrzebnych w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; prowadzenie szkoleń z zakresu wyszukiwania informacji medycznej oraz organizowanie dostępu do zasobów elektronicznych.

Beata Jakubczyk

absolwentka kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje w Bibliotece Medycznej UJ CM. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie bibliotekarskie, zatrudniona w Oddziale Udostępniania Zbiorów jako koordynator Biblioteki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM. Brała udział w wielu szkoleniach, warsztatach i konferencjach, związanych z tematyką nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadziła szkolenia z zakresu obsługi Mendeley oraz podstawowych narzędzi wyszukiwawczych. Od kilku lat sekretarz redakcji czasopisma naukowego "Sztuka Leczenia" wydawanym przez Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Dr Grzegorz Zając

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, w latach 2016-2022 pełnił funkcję Kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Medycznej UJ CM. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie związane z opracowaniem druków zwartych i zbiorów specjalnych. Jest autorem publikacji oraz wystąpień konferencyjnych z dziedziny opracowania, digitalizacji oraz renowacji zbiorów bibliotecznych. Brał udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach związanych z opracowaniem, digitalizacją i zabezpieczeniem zbiorów bibliotecznych.

Dr Leszek Szafrański

Koordynator UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych, Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej oraz Menedżer Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkoleniowiec. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Bierze udział w pracach grup eksperckich związanych z wdrażaniem otwartej nauki na uczelniach m. in.: Open Science w sieci The Guild of European Research-Intensive Universities i Open Research Cluster w ramach Una Europa. Główne zainteresowania: zarządzanie zasobami cyfrowymi, długoterminowa archiwizacja, otwarty dostęp do nauki, projektowanie systemów informacyjnych.

Marcin Kapczyński

Konsultant ds. rozwiązań i szkoleń w Clarivate Analytics. Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończył studia na wydziale Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych poza bibliometrią są metody badania różnic indywidualnych, inteligencji, stylów poznawczych, kompetencji imterpersonalnych. Zawodowo początkowo związany z konsultingiem działał świadcząc doradztwo klientom reprezentującym różne branże. W 2011 roku ukończył szkołę trenerów „Trop”. W Thomson Reuters obecnie Clarivate Analytics od 2010. W swojej pracy zajmuje się głównie: przybliżaniem arkan bibliometrii, prowadzeniem szkoleń oraz świadczeniem wsparcia użytkownikom zasobów udostępnianych w ramach Wirtualnej Bibloteki Nauki. Jako gość wielu wydarzeń i konferencji naukowych ma sposobność współuczestniczyć w procesach związanych z kształtowaniem się obrazu nauki polskiej, jak i doświadczać wielu wyzwań stojących przed środowiskiem.