open-access-logo-UNIA

Informacja i Promocja

Nagrane i sfilmowane krótkie wypowiedzi osób z UJ CM, które zechciały wziąć udział w akcji promującej realizowany projekt. Są to m.in.:

Grafiki

POZNAJ PZW UJ CM


Folder OTWARTY UJ CM

do pobrania


POZNAJ LICENCJE