open-access-logo-UNIA

Program

24 czerwca (piątek) w godz. 9:00 – 14:00

9:00 – 9:10 Powitanie uczestników konferencji
Nagranie

Sesja I – prezentacje

Celem sesji jest przedstawienie działań podjętych w ramach realizowania projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” oraz zaprezentowanie podobnych projektów, które realizowane są w kraju. Ze szczególnym uwzględnieniem poruszona zostanie idea Open Access oraz kwestia wykorzystania roli systemów CRIS w zarządzaniu wiedzą w jednostkach naukowych.

Część 1. Narzędzia do zarządzania informacją i wiedzą w polskich uczelniach medycznych

9:10 – 9:15
Pokaz filmu promocyjnego o realizowanym Projekcie

9:15 – 9:35
Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym UJ CM jako moduł Polskiej Platformy Medycznej: osiągnięcia i wyzwania Małgorzata Matera/Szymon Kubik (Biblioteka Medyczna UJ CM w Krakowie)
Nagranie

9:35 – 9:55
Polska Platforma Medyczna: międzyośrodkowa współpraca przy budowie systemu typu CRIS i dziedzinowego repozytorium – dyr. Renata Sławińska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Biblioteka Główna – Lider partnerskiego projektu)
Nagranie

9:55 – 10:15
System PublicUM jako narzędzie zarządcze w Uczelni z perspektywy roku po zakończeniu projektu InterScienceCloud – dyr. Witold Kozakiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Informacyjno-Biblioteczne)
Nagranie

10:15 – 10:30
Dyskusja z prelegentami / pytania + odpowiedzi
Nagranie

10:30 – 10:45 Przerwa Kawowa

Część 2. Otwarta Nauka, Otwarte Systemy, Otwarta Głowa

10:45 – 11:05
System Omega-PSIR: CRIS zorientowany na naukowca, a CRIS ponadinstytucjonalny. UJ CM w kontekście Polskiej Platformy Medycznej – dr Jakub Koperwas (SAGES)
Nagranie

11:05 – 11:20
Wyniki i omówienie prowadzonych analiz w aspekcie Open Access w UJ CM – Agnieszka Płachta/Beata Jakubczyk/Grzegorz Zając (Biblioteka Medyczna UJ CM)
Nagranie

11:20 – 11:35
Infrastruktura otwartego dostępu do nauki z perspektywy Uczelnianego Koordynatora ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych na UJ – dr Leszek Szafrański (Biblioteka Jagiellońska)
Nagranie

11:35 – 11:45
Dane Web of Science oraz integracja metadanych z lokalnymi systemami typu CRIS – Radek Budzichowski/Marcin Kapczyński (Clarivate)
Nagranie

11:45 – 12:00
Dyskusja z prelegentami / pytania + odpowiedzi

12:00 – 12:15 Przerwa Kawowa

Sesja II – Panel dyskusyjny

Nagranie

12:15 – 13:45

Celem panelu dyskusyjnego jest ukazanie zalet i wad, szans i zagrożeń oraz przyszłości publikowania w Otwartym Dostępie. Poruszana tematyka przedstawiona zostanie z kilku perspektyw: zarówno naukowców prowadzących działalność badawczą w Uniwersytecie, jak i portali medycznych i wydawnictw naukowych oraz agencji grantowych i ekspertów w dziedzinie polityki naukowej, a także twórców nowoczesnych narzędzi do zarządzania wiedzą.
Panel poświęcony będzie zarówno publikowaniu prac naukowych w Otwartym Dostępie, jak i rozwijającej się tematyce danych badawczych i kształtowaniu się nowego zawodu – data stewarda.

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

  1. Prof. Marek Sanak - Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  2. Prof. Marcin Waligóra - Prodziekan ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, Zakład Filozofii i Bioetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UJ;
  3. Prof. Grzegorz Gajos - Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ds. rozwoju i badań naukowych, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii UJ CM, Redaktor Prowadzący – (Executive Editor) Polish Archives of Internal Medicine;
  4. Prof. Henryk Rybiński – Współtwórca systemu OMEGA-PSIR, Instytut Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
  5. Lek. med. Wiesław Latuszek-Łukasiewicz – Prezes Zarządu Medycyna Praktyczna;
  6. Dr Wojciech Dołkowski – Prezes serwisu MedTube portal medyczny: filmy i wiedza dla profesjonalistów;
  7. Prof. Zbigniew Błocki – Dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  8. Dr Maria Pawłowska – Dyrektorka ds. współpracy międzynarodowej, VISNEA: usługi dla środowisk naukowych oraz działów B+R podmiotów gospodarczych.

13:45 – 14:00
Czas na interakcje uczestników

Zamknięcie Konferencji.

14:00 – 15:00 Obiad