open-access-logo-UNIA

Film

System Omega-PSIR: CRIS zorientowany na naukowca, a CRIS ponadinstytucjonalny. UJ CM w kontekście Polskiej Platformy Medycznej