Menu
Menu

Creative Commons

to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów.

Podstawowym narzędziem CC są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone”.

Licencje oferują różnorodny zestaw warunków – swobód i ograniczeń. Twórca może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi, zawsze jednak zachowuje prawa autorskie.

Każdy materiał rozpowszechniany na warunkach CC powinien być opatrzony notką licencyjną zawierającą:

  wskazanie autora    wskazanie tytułu utworu (jeśli istnieje) z linkiem do źródła utworu (jeśli istnieje)      wskazanie rodzaju licencji CC wraz z linkiem do jej objaśnienia.

Brak pełnej notki licencyjnej oznacza naruszenie zasad licencji Creative Commons i jej automatyczne wygaśnięcie.

text-2

Medycznie” by Andrzej Nowak is licensed under CC BY

Wybór właściwych warunków licencji

Cztery podstawowe warunki licencji CC:

Uznanie autorstwa (BY) (Attribution)

Wolno kopiować, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne, pod warunkiem że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Użycie niekomercyjne (NC) (NonCommercial)

Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych i na takiej samej licencji lub kompatybilnej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Na tych samych warunkach (SA) (ShareAlike)

Wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Bez utworów zależnych (ND) (NoDerivatives)

Wolno kopiować, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Wybór typu licencji

Na podstawie kombinacji warunków licencji dokonuje się wyboru właściwego rodzaju licencji. Istnieją cztery podstawowe rodzaje licencji CC:

 

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 
(CC BY-NC)

Typy licencji

Domena publiczna
(CC0)

Osoba, która zdecydowała się przekazać swój utwór do domeny publicznej, zrzeka się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata.

Utwór można powielać, zmieniać, rozpowszechniać i wykonywać nawet w celu komercyjnym, bez pytania o zgodę.

CC0 nie wpływa na prawa z patentu lub prawa do znaków towarowych żadnej z osób, jak też i prawa, jakie inne osoby mogą mieć w związku z utworem lub sposobem jego wykorzystania, takie jak prawa do wizerunku lub prywatności.

O ile nie zostało złożone wyraźne przeciwne oświadczenie, osoba, która powiązała utwór z tym oświadczeniem, nie udziela żadnych gwarancji do utworu i wyłącza odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie utworu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Korzystając lub cytując utwór, nie należy sugerować poparcia autora lub przekazującego.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa
(CC BY)

Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy. Pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa, które jest jednym z podstawowych praw osobistych każdego twórcy.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji, a licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to głównie innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste, które mogą ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile przestrzegane są warunki licencji.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach
(CC BY-SA)

Licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji, a licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to głównie innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste, które mogą ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile przestrzegane są warunki licencji.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych
(CC BY-ND)

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste, które mogą ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 
(CC BY-NC)

Licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu w dowolnym medium i formacie.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.

Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji, a licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to głównie innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste, które mogą ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach
(CC BY-NC-SA)

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie, a także zmienianie i tworzenie na bazie utworu.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.

Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

  Tekst licencji

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych
(CC BY-NC-ND)

Licencja pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu w dowolnym medium i formacie.

Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały w nim dokonane zmiany. Można to zrobić w dowolny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla osoby korzystającej z utworu i sposobu, w jaki jest on wykorzystywany.

Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.

Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Nie można korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

  Tekst licencji