Menu
Menu

Efektem realizacji projektu wyrażonym we wskaźniku rezultatu bezpośredniego będzie co najmniej 1 400 000 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego na rok czyli ok. 7 mln. udostępnień w ciągu kolejnych pięciu lat liczonych od momentu upublicznienia Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM.

Wskaźnik ten będzie podlegał stałemu monitorowaniu i zostanie osiągnięty dzięki promocji zasobów na PZW, a także w ramach Polskiej Platformy Medycznej. To dzięki tej konstrukcji – informacje i zasoby zgromadzone na obu platformach, a także w Repozytorium UJ (dzięki stworzonemu w projekcie API) będą zajmowały wysokie wyniki w wyszukiwarkach internetowych i sprzęgać się będą z innymi repozytoriami zewnętrznymi oraz serwisami informacji naukowej, w tym o międzynarodowym zasięgu jak EuroCRIS, ORCID, Europe PMC czy Crossref.

Optymistycznie szacujemy, że w efekcie realizacji projektu udostępnimy poprzez Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM:

– ponad 40% zasobów nauki zgromadzonych przez UJ CM w latach 2007-2016;
– ponad 60% zasobów nauki zgromadzonych przez UJ CM w latach 2017-2019;
– ponad 90% zasobów nauki zgromadzonych przez UJ CM po 2019 r.

W ramach realizacji projektu – do 17 lipca 2022 r. planujemy osiągnąć następujące wskaźniki:

– liczba zdigitalizowanych i udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (w tym z dostępem dla osób niedowidzących i niedosłyszących – 5001 obiektów – na prawach OA, co najmniej: artykuły – 2937; monografie/rozdziały – 50; rozprawy doktorskie – 713; streszczenia rozpraw doktorskich – 1252; inne materiały – 50;
– liczba utworzonych API: 13 – Expertus, RUJ, SAP – dane osobowe, Scopus, DotStat, WOS + integracja: ALMA, YouTube, PUBMED, SAP-projekty, DLibra;
– liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 7: Scopus, Google Geocoding, Sherpa, CrossRef, ORCID, AddThis, Google Analytics, Google Scholar, Polish Platform of Medical Research, WOS;
– rozmiar zdigitalizowanej i udostępnionej informacji sektora publicznego: 0,05–0,07 TB;
– liczba wygenerowanych kluczy API – 3: RUJ, PPM.

Ponadto udostępnionych zostanie co najmniej:

– 80 000 rekordów metadanych związanych z Bibliografią UJ CM
– 3800 rekordów metadanych związanych z Rozprawami Doktorskimi obronionymi w UJC M (dawniej Akademii Medycznej)
– 1600 rekordów związanych z multimediami
– 100 rekordów odnoszących się do patentów
– 780 rekordów odnoszących się do projektów
– 350 informacji o osiągnięciach naukowych pracowników UJ CM
– 320 informacji raportujących różne aktywności pracowników naukowych
– 29 714 rekordów zostanie zaopatrzonych w deskryptory MeSH

Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM wygeneruje również co najmniej 1800 aktywnych profili naukowców!