Menu
Menu

MATERIAŁY NA TEMAT WOLNEGO DOSTĘPU

 

Otwarta nauka – praktyczny informator

Ogólne materiały o charakterze wprowadzającym. Otwarte repozytoria. Otwarte czasopisma. Zalecenia i rekomendacje.  Raporty. Istotne bazy danych.

Otwarty dostęp: Rekomendacje MNiSW

Prezentacja Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW

Otwarta nauka – prawo autorskie i wolne licencje

Broszura powstała w ramach szkolenia „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce”, które od było się 8 i 14 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Dane badawcze – 06.2020

Instytucjonalna polityka otwartego dostępu w Polsce

Inicjatywy wspierania OA rządowe, narodowe i krajowe – 06.2020

Zalecenia KE i rekomendacje MNISW

Problematyka danych badawczych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WOLNEGO DOSTĘPU

Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy

Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu do wiedzy po dziesięciu latach:
ustawienie domyślne – otwartość

Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu w naukach ścisłych i humanistyce

Zaprasza się instytucje do podpisywania deklaracji i kontaktu z: Prof. Dr. Peter Gruss President of the Max Planck Society, Hofgartenstraße 8, D-80539 Munich, Germany, e-mail: praesident@gv.mpg.de.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Działania wspierające Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokument określa strategiczne kierunki wdrożenia otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych w Polsce.

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017

Poparcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działań na rzecz otwartego dostępu i otwartej nauki i prośba o realizację przez jednostki naukowe i uczelnie rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

Plan S  Coalition S

Inicjatywa w zakresie publikowania prac naukowych w otwartym dostępie, zapoczątkowania przez Science Europe 4 września 2018 r.

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN

Stanowisko obradującego wspólnie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych.

Raport nt. realizacji polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017

Raport nt. realizacji polityki  otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017

Raport dotyczy podsumowania działań związanych z wprowadzaniem w Polsce polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych w latach 2015-2017. Potrzeba opracowania raportu wynika z dokumentu pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

Załącznik nr 1 do Raportu nt. polityki OA w latach 2015-2017

Wyniki badania ankietowego MNISW nt. otwartego dostępu w 2017 r.

Załącznik nr 2 do Raportu nt. polityki OA w latach 2015-2017

Podstawowe rekomendacje w zakresie standaryzacji i interoperacyjności otwartych repozytoriów naukowych