Menu
Menu

Rada projektu

prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab. Rafał Olszanecki – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ

prof. dr hab. Anna Wesołowska – Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ

mgr Joanna Nikodemowicz – Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś – Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Zespół projektowy

Kierownik projektu:
mgr Anna Uryga (Biblioteka Medyczna UJ CM)

Koordynator informatyczny:
mgr inż. Wojciech Majka (Ośrodek Komputerowy UJ CM)

Koordynator ds. polityki otwartego dostępu do treści naukowych:
dr hab. Michał Pędziwiatr (II Katedra Chirurgii Ogólnej, Wydział Lekarski UJ CM)

Promocja i redakcja strony www projektu:
mgr Ewa Skalska (Dział Organizacji i Promocji UJ CM)