Menu
Menu

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania i określenia zakresu działania Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

ZARZĄDZENIE nr 65 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz zmiany zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania i określenia zakresu działania Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

ZARZĄDZENIE nr 65 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie: odwołania i powołania Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz zmiany zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania i określenia zakresu działania Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz Zastępcy Koordynatora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego