Nowa odsłona Biblioteki Nauki

15 czerwca odbyła się konferencja „Biblioteka Nauki. Rozwój infrastruktury i zasobów Otwartej Nauki”. Pretekstem do jej zorganizowania była premiera nowej odsłony serwisu Biblioteka Nauki – największej polskiej platformy otwartych treści naukowych udostępniającej w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty książek naukowych wraz z ich metadanymi. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele krajowych i europejskich instytucji odpowiedzialnych za rozwój nauki, a także innych platform otwartych czasopism naukowych z całego świata.

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji Biblioteki Nauki oraz wykładu na temat polityki otwartości Komisji Europejskiej.

Podczas jednego z paneli dyskusyjny zatytułowanego “Otwarty dostęp do publikacji jako element polityki naukowej w Polsce – stan obecny i perspektywy”, głos zabrali mi.in. dyrektor NCN Zbigniew Błocki oraz Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych Wojciech Murdzek. Tematem drugiego panelu było funkcjonowanie światowych platform otwartych czasopism.

Nowa wersja platformy Biblioteki Nauki, a także sama konferencja została organizowana w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. (łączna wartość projektu: 5 164 777,78 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951,43 zł).

Organizatorem spotkania było Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz działająca w ramach ICM Platforma Otwartej Nauki.