Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD? – webinarium

9 marca 2021 r. o godz. 13:00 rozpocznie się szkolenie, którego celem jest przedstawienie najważniejszych funkcji Repozytorium Otwartych Danych RepOD, w szczególności przechowywanie i publiczne udostępnianie danych badawczych. Omówione zostaną takie zagadnienia jak metadane, trwałe identyfikatory, możliwość łączenia zbiorów danych z publikacjami, embargo, wersjonowanie czy wybór licencji. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników naukowych, bibliotekarzy akademickich i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z repozytorium.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, z którego mogą korzystać wszyscy polscy badacze, bezpłatnie i niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Nowa wersja serwisu została uruchomiona w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

 

źródło: koed.org.pl