Naukowcy postulują szerokie udostępnianie danych badawczych dotyczących COVID-19

„Jako społeczność naukowa, musimy zadbać o to, aby otwarta nauka była praktykowanym standardem i usunąć bariery utrudniające skuteczne udostępnianie danych” – czytamy w liście otwartym w sprawie udostępniania danych badawczych  dotyczących COVID-19 opublikowanym w serwisie COVID-19 Data Portal. List został już podpisany przez blisko 750 badaczy i ekspertów.

Szybko rozprzestrzeniający się wirus, który wywołał ogólnoświatową pandemię pokazuje, jak istotna jest międzynarodowa współpraca naukowa, wymiana informacji i dostęp do wyników badań. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej danych badawczych i danych z zakresu opieki zdrowotnej udostępniać w sposób otwarty i zgodny z zasadami FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable).

Sygnatariusze listu wzywają badaczy m.in. do korzystania z baz tworzonych w ramach międzynarodowej współpracy w zakresie baz danych sekwencji nukleotydów (International Nucleotide Sequence Database Collaboration – INSDC). Według twórców inicjatywy bazy te dostosowane są do aktualnych potrzeb, ponieważ zapewniają szybki i otwarty dostęp do danych dla każdego, bez konieczności logowania się i bez ograniczeń w zakresie ponownego wykorzystania danych, oferują systematyczny i spójny sposób prezentacji danych, a także umożliwiają integrację z narzędziami do analizy danych i zawierają odnośniki do literatury naukowej.

COVID-19 Data Portal to serwis prowadzony przez Europejski Instytut Bioinformatyki (EMBL-EBI), który umożliwia badaczom udostępnianie i analizowanie danych związanych z COVID-19 oraz działa jako punkt dostępu do European COVID-19 Data Platform, tworzonej przez EMBL-EBI we współpracy z Komisją Europejską, krajami członkowskimi i innymi partnerami, m.in. konsorcjum ELIXIR.

https://otwartanauka.pl/blog/1276-otwarty-list-ws-udostepniania-danych-dotyczacych-covid-19

https://www.covid19dataportal.org/support-data-sharing-covid19