NCN opublikował instrukcję otwartego dostępu do publikacji

Narodowe Centrum Nauki opublikowało właśnie instrukcję otwartego dostępu do publikacji, w którym wyjaśnione są m.in. najważniejsze pojęcia związane z otwartym dostępem oraz omówione rodzaje publikacji objętych obowiązkiem otwartego dostępu. Główni adresaci przewodnika – laureaci grantów NCN – znajdą w nim także bardzo szczegółowe informacje dotyczące m.in. licencji na jakich należy udostępniać prace oraz publikowania w wydawnictwach stosujących najwyższe standardy jakości i w najważniejszych międzynarodowych periodykach, takich jak Nature, Science i Cell.

NCN, wspólnie z innymi europejskimi agencjami zrzeszonymi w organizacji Science Europe, od lat angażuje się w zapewnienie otwartego dostępu do danych naukowych oraz publikacji, które są efektem badań finansowanych ze środków publicznych, w celu umożliwienia ich bezpłatnego wykorzystania przez naukowców, przedsiębiorców i szerokie grono odbiorców. W  roku 2018 podpisał Plan S, a dwa lata później przyjął „Politykę Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji”, która zakłada, że w umowach, które są zawierane przez NCN od stycznia 2020, publikacje ujęte w raportach końcowych będą musiały być opublikowane w otwartym dostępie. Zasady te obejmują wszystkie rodzaje publikacji z wyjątkiem monografii, rozdziałów w monografiach i recenzowanych utworów zebranych.

–  W obu dokumentach otwarty dostęp definiujemy bardzo konkretnie. Prowadzą one kierowników projektów krok po kroku, tak żeby dopełnili warunków, które wynikają z umowy z NCN i przyjętych przez nas zasad – mówi dr Aneta Pazik-Aybar, główna specjalistka NCN ds. otwartej nauki.

 

Źródło: www.ncn.gov.pl