UE postuluje ułatwienie udostępniania danych

UE pracuje nad usprawnieniem różnych mechanizmów udostępniania danych. Celem jest promowanie dostępności danych, które można wykorzystywać do tworzenia aplikacji i nowatorskich rozwiązań w wielu obszarach, np. sztucznej inteligencji, medycyny personalizowanej, ekologicznej mobilności czy inteligentnej produkcji. Akt w sprawie zarządzania danymi ma ustanowić solidne mechanizmy ułatwiające ponowne wykorzystywanie niektórych kategorii chronionych danych sektora publicznego, zwiększające zaufanie do usług pośrednictwa dotyczącego danych oraz propagujące altruistyczne podejście do danych w całej UE.

Zgodnie z założeniami, powstać ma mechanizm, który umożliwi bezpieczne ponowne wykorzystywanie niektórych kategorii danych sektora publicznego. Chodzi o dane objęte prawami innych osób, do których należą: dane chronione prawami własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa i dane osobowe. Organy sektora publicznego zezwalające na ten rodzaj ponownego wykorzystywania będą musiały dysponować możliwościami technicznymi zapewniającymi pełną ochronę prywatności i poufności.

Proponowany akt ułatwia również osobom fizycznym i przedsiębiorstwom dobrowolne udostępnianie danych dla dobra ogółu, np. na potrzeby konkretnego projektu badawczego. Podmioty chcące gromadzić dane z myślą o celach leżących w interesie ogólnym i kierujące się altruistycznym podejściem do danych mogą zwrócić się o zarejestrowanie ich w krajowym rejestrze uznanych organizacji o altruistycznym podejściu do danych. Zarejestrowane organizacje będą uznawane w całej UE. Zwiększy to niezbędne zaufanie do altruistycznego podejścia do danych i zachęci osoby fizyczne i przedsiębiorstwa do przekazywania danych takim organizacjom. Dane te będą mogły być stosowane w działaniach przynoszących szersze korzyści społeczne.

 

Źródło: consilium.europa.eu
Fot. freepik