Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2022

30 marca 2022 r. odbyło się spotkanie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW z władzami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym przedstawiciel ministerstwa poinformował, że nie jest ono w stanie zapewnić środków w wysokości wnioskowanej przez ICM na kontynuację wszystkich dotychczasowych licencji z uwzględnieniem wzrostów cen oczekiwanych przed wydawców, aktualnego ryzyka wahań kursów walut oraz konieczności stosowania z ostrożności podstawowej stawki VAT dla e-czasopism kupowanych przez ICM bezpośrednio od wydawców zagranicznych.

31 marca 2022 r. wszyscy wydawcy zostali poinformowani przez ICM o planach i wytycznych Ministerstwa oraz poproszeni o zaakceptowanie zamrożenia cen lub przedstawienie ograniczonych ofert przy jednoczesnym utrzymaniu dostępu do licencji tymczasowo do 31 maja 2022 r. Jednocześnie ICM uruchomił procedury zamówień publicznych tak, aby było możliwe podpisanie wszystkich nowych umów z Wydawcami zaraz po podpisaniu umowy o finansowaniu z Ministerstwem, czyli prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca br.

Obecnie programy publikowania otwartego działają na podstawie wcześniejszych ustaleń.

program Elsevier jest kontynuowany na zasadach z roku 2021 na podstawie jednostronnej decyzji Wydawcy.

program Springer pozostaje zawieszony.

wobec wymaganego ograniczenia kosztów nie ma na razie możliwości uruchomienia programu publikowania otwartego Wiley.

w ramach licencji ACS i IOP działają już programy z nowymi pulami artykułów na 2022 r.

w programach IEEE i TF nie jest planowane dofinansowanie nowych depozytów na 2022 r., ale niektóre instytucje mają jeszcze niewykorzystane depozyty z 2021 r. oraz mogą zamawiać nowe depozyty bez dofinansowania.

programy CUP, Emerald, LWW i OUP zostaną wznowione po podpisaniu nowych umów, prawdopodobnie z możliwością retroaktywacji artykułów opublikowanych od początku 2022 r.

Pełna treść komunikatu na stronie ICM.

 

grafika: freepik