Poznaj Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM – warsztaty

W dniach 31 maja-3 czerwca w Bibliotece Medycznej UJ CM odbyły się spotkania ze społecznością uczelni, których celem była prezentacja efektów – realizowanego od 2019 roku – projektu “Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej”.

Uczestnikom warsztatów zaprezentowano główne moduły nowego portalu: bibliografia, profile naukowców, baza prac doktorskich i zasoby internetowe związane z uczelnią, dane badawcze.

W toczących się dyskusjach poruszano tematy, które w największym stopniu zainteresowały naukowców, czyli możliwość połączenia profili z innymi zewnętrznymi systemami, dostęp do portalu dla studentów i doktorantów oraz kwestie związane z zarządzaniem danymi badawczymi.

W spotkaniach zdalnie uczestniczył prof. Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska, Sages) – współtwórca oprogramowania OMEGA PSIR, które jest informatyczną podstawą struktury portalu. Odpowiadał  na pytania uczestników i przedstawiał plany związane z rozwojem systemu.

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja pracowni digitalizacyjnej. Przedstawiono sposób działania skanera dziełowego CONE A2M i oprogramowania, które zakupiono ze środków projektowych. Służą one do digitalizacji i obróbki graficznej zbiorów bibliotecznych, w szczególności prac doktorskich.