Wiele torów – jedna stacja docelowa.

Tak w skrócie można opisać obecny etap realizacji projektu PZW UJ CM. W ostatnich miesiącach prace projektowe toczyły się jednocześnie w kierunku opracowania ram prawnych i organizacyjnych dla polityki otwartego dostępu  w uczelni, w kwestiach przygotowania zasobów do wprowadzenia do systemu, w sferze infrastruktury informatycznej, jak również w zakresie prac przygotowawczych do synchronizacji systemu PZW UJ CM z Polską Platformą Medyczną oraz działań promujących projekt.

Działania na rzecz udoskonalenia ram organizacyjnych dla otwartego dostępu do treści naukowych skupiły się wokół dostosowania dokumentu pn. „Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” do specyfiki nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dokument ten przechodzi obecnie tryb konsultacji, a zarządzenie w tej sprawie zaplanowane zostało do wejścia w życie w październiku 2021 r.

Fundamentalną częścią budowanego portalu jest repozytorium zasobów. Do tej pory – w wersji produkcyjnej systemu – zdeponowano 2452 pełnych tekstów artykułów, 90 pełnych tekstów monografii oraz rozdziałów monografii, ponad 1100 pozycji multimedialnych i 27 patentów. W następnej kolejności dołączone będą prace doktorskie. Równolegle trwają przygotowania do ankiety sondażowej wśród naukowców UJ CM dotyczącej deponowania danych badawczych.

Rozwój infrastruktury informatycznej to zarówno przeprowadzenie testów funkcjonalnych, przygotowanie oprogramowania integracyjnego dla różnych źródeł zasobów, załadowanie danych historycznych z Bibliografii UJ CM, jak również rozszerzenie funkcji importowych systemu w zakresie baz danych, takich jak Web of Science, ORCID czy Youtube.

Portal Zarządzania Wiedzą UJ CM – zaprojektowany jako komplementarna część Polskiej Platformy Medycznej – na ostatnim etapie zostanie zintegrowany z bazą o zasięgu krajowym. Na bieżąco prowadzone są konsultacje z liderem oraz roboczymi zespołami projektowymi PPM pod kątem sprawnego procesu integrowania obu portali.