Rada Europejska uzgodniła globalne podejście do badań naukowych i innowacji

28 września przedstawiciele rządów krajów, członków UE, przyjęli konkluzje Rady UE pt. „Globalne podejście do badań naukowych i innowacji – strategia Europy na rzecz współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie”. W dokumencie wskazano najważniejsze działania mające wzmocnić globalną rolę UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, wskazano na wspólne podstawowe wartości i zasady, przy czym otwartość jest równoważona ostrożnością, a współpraca – wzajemnością. W konkluzjach uwzględniono potrzebę strategicznej autonomii i podkreślono wolność badań naukowych i znaczenie równości płci.

W ramach nowego globalnego podejścia do badań naukowych i innowacji (R&I) program „Horyzont Europa” uznawany jest za centralne ramy służące ułatwieniu międzynarodowej współpracy w dziedzinie R&I. Konkluzje mają na celu zapewnienie stałego zaangażowania państw członkowskich i wzywają do ściślejszej współpracy z państwami stowarzyszonymi w ramach programu „Horyzont Europa” oraz z innymi państwami trzecimi.

Rada ma do końca 2021 r. przyjąć konkluzje w sprawie zarządzania europejską przestrzenią badawczą (EPB), w których określi zarządzanie i monitorowanie procedur EPB, w tym w dziedzinie międzynarodowej współpracy w dziedzinie R&I.

Na początku 2022 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja, która otworzy wielostronny dialog z udziałem kluczowych partnerów międzynarodowych na temat wspólnych podstawowych zasad i wartości w ramach międzynarodowej współpracy w dziedzinie R&I.

Źródło: consilium.europa.eu

Fot. Anna Wojnar