Konferencja “Otwarty UJ CM”

24 czerwca w Bibliotece Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbyła się konferencja „Otwarty UJ CM” przedstawiająca potencjał wdrażanego w uczelni Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM. Dzięki hybrydowej formule spotkania, udział w nim wzięli nie tylko pracownicy naukowi UJ CM, którzy staną się bezpośrednimi użytkownikami Portalu Zarządzania Wiedzą, ale także 240 osób z ośrodków naukowych z całej Polski.

Podczas spotkania, będącego podsumowaniem realizacji projektu „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” powstałego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, poruszono wątki związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych i danych badawczych, a także zarządzaniem wiedzą i informacją w polskich uniwersytetach, w szczególności medycznych.

Program konferencji obejmował dwie sesje. Celem pierwszej z nich była prezentacja działań podjętych w ramach projektu oraz przedstawienie podobnych projektów, które realizowane były, są lub będą w kraju.

W ramach drugiej sesji odbył się półtoragodzinny panel dyskusyjny, podczas którego starano się przedstawić zarówno zalety, jak i wady, szanse i zagrożenia oraz przyszłość idei publikowania w modelu Open Access. Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

  • prof. Marek Sanak – pełnomocnik prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego UJ CM;
  • dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ – prodziekan ds. rozwoju naukowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu, Zakład Filozofii i Bioetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM;
  • prof. Grzegorz Gajos – prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. rozwoju i badań naukowych, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Instytut Kardiologii UJ CM, redaktor prowadzący (Executive Editor) Polish Archives of Internal Medicine;
  • prof. Henryk Rybiński – współtwórca systemu OMEGA-PSIR, Instytut Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
  • lek. med. Wiesław Latuszek-Łukasiewicz – prezes zarządu Wydawnictwa Medycyna Praktyczna;
  • dr Wojciech Dołkowski – prezes serwisu MedTube portal medyczny: filmy i wiedza dla profesjonalistów;
  • prof. Zbigniew Błocki – dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Analizy Matematycznej w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ;
  • dr Maria Pawłowska – Data Steward School – Visnea, dyrektorka ds. współpracy międzynarodowej.

Zróżnicowany skład osobowy spowodował, że zagadnienie dotyczące otwartego dostępu do publikacji przedstawiono z kilku perspektyw: zarówno naukowców prowadzących działalność badawczą na uczelni, jak i portali medycznych i wydawnictw naukowych oraz agencji grantowych i ekspertów w dziedzinie polityki naukowej, a także twórców nowoczesnych narzędzi do zarządzania wiedzą. Opinie przedstawione przez panelistów niejednokrotnie wywoływały poruszenie wśród odbiorców konferencji, co potwierdziło rzeczowość debaty.

Strona konferencji

 

Projekt „Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” realizowany jest z funduszy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, PO PC